Kort om Dragørs Aktivitetshus

 

I slutningen af 1980erne havde antallet af ældre i Dragør gennem nogle år været stærkt stigende.

 

Derfor udarbejdede Kommunalbestyrelsen i samarbejde med 4 borgergrupper et oplæg om et bredt tilbud om samværs- og aktivitetsmuligheder for Kommunens pensionister og efterlønsmodtagere med udgangspunkt i brugernes egne ønsker, initiativer og ressourcer.

 

Aktivitetshuset, der har fungeret til glæde og gavn for denne befolkningsgruppe i mere end 25 år, ledes af et brugerråd i samarbejde med husets daglige leder. Der er i dag mere end 60 forskellige typer af aktiviteter, og huset benyttes af mere end 1.200 aktive deltagere, foruden dem, der deltager i husets fællesarrangementer, foreninger eller besøger caféen.

 

Antallet af pensionister i Dragør er stadigt stigende, og derfor forventes husets mange gratis tilbud om socialt samvær og meningsfyldte aktiviteter at øges tilsvarende, i rimelig forventning om at et stigende behandlings- og servicebehov i Kommunen derved formindskes.

 

Daglig leder: Hanne Berthelsen

 

Wiedergården 2. 2791 Dragør

 

   Telefon 32 89 02 91

 

E-mail: hanneb@dragoer.dk