DRAGØRS AKTIVITETSHUS

....for din sundhed.

BESØGSTÆLLER

LOG-IN FOR AKTIVITETSLEDERE OG ADMINISTRATORER.

 

Julemotion!

Motionsrummet er åben mellem jul og nytår. Åbninstiden er fra kl. 0800 til kl. 1200. Da alle skal være ude kl. 1200 bliver skydedørene lukke kl. 1100, således at man ikke kan komme ind efter dette tidspunkt. Der er så en time til at motionere i.

Alle motionister ønskes en rigtig glædelig jul og et godt og helsebringende nytår.

Kærlig hilsen fra alle instruktører/ Evald

 

Nyt fra ”Motionen”

Sommeren er forbi, og det er tid til at begynde på motion for vinter halvåret. Det er derfor glædeligt, at yoga er blevet udvidet med et nyt hold, idet Bodil Ravn Jensen har meldt sig som instruktør for et tidligt morgenhold. Der var blevet så lang en venteliste til yoga, at der kunne oprettes et nyt hold, og så var det glædeligt, at Bodil ville være ansvarlig for dette.

Motionsafdelingen har nu 24 frivillige instruktører til de forskellige hold og til motionsrummet.

Er der ikke plads på det hold, som du/I gerne vil deltage i, er det vigtigt at gå til Informationen og blive skrevet ind på ventelisten for holdet, således at vi kan se, om der er behov for oprettelse af et nyt hold.

I motionsrummet kan alle, der må komme i Aktivitetshuset, bruge maskinerne, efter at de har modtaget grundig instruktion af de instruktører, der er i motionsrummet hver dag mellem kl. 0900 -1100.

Vi instruktører har desværre konstateret, at ret mange brugere blot går ind i motionsrummet og bruger maskinerne, uden at de i forvejen har fået instruktion.

Husets regel for at bruge rummet er, at man har fået instruktion af de til rummet tilknyttede instruktører.

Det er bl.a. for at udgå skader på helbredet og på maskinerne. De i rummet opstillede maskiner er skaffet via fonde og fra støtteforeningen Aktivitetshusets Venner, og bliver en maskine beskadiget eller ødelagt, skal vi instruktører til at skaffe nyt materiel eller reparere det ødelagte. Derfor vil vi gerne give alle nye brugere korrekt instruktion, så alt materiel holder længst muligt og fungerer optimalt. Det er til glæde for alle brugere.

Fra tirsdag den 2. januar 2018 og til fredag den 23. februar 2018 laver vi statistik over antal brugere i motionsafdelingen. Det vil sige, at alle, der kommer i motionsrummet, skriver sig på listen, der bliver lagt frem på hylden ved gymnastiksalen. Holdlederne tæller op, hvor mange der er mødt op på holdene og skriver det samlede antal på listen. Det er vigtigt, at I alle husker at skrive jer på, da vi bruger statistikken ved ansøgninger om penge hos fondene. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kan dokumentere, hvor mange der får glæde af de bevilligede penge.

Til slut ønsker vi alle en rigtig glædelig jul og et godt og sundt nytår.

På vegne af instruktørerne

Evald Andersen

 

 

Kære Motionister.

Instruktørerne i motionsafdelingen holder sommerferie i perioden fra mandag den 12. juni 2017 og frem til fredag den 11. august 2017. 

I ugerne 28 - 29 og 30 er der ferielukket Aktivitetshuset, men motionsrummet er åbent alle hverdage fra kl. 0800 til kl. 1200. (Adgangsdøren låses kl. 1130). Alle skal være ude kl. 1200, hvor Palle, John eller jeg kommer forbi og sikrer, at alle vinduer er lukkede og lysene slukket.

 

De bedste sommerhilsner til alle.

 

Hilsen Evald

               

 

                                                                                          Julen 2016

Kære Motionister!

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Vi takker jer for det store fremmøde og jeres altid gode humør. Det er meget positivt at møde så mange glade mennesker.

Efter aftale med Dragør Aktivitetshus v/ Hanne Berthelsen holder vi motionsrummet åbent i dagene fra tirsdag den 27. december til fredag den 30.december 2016 mellem kl. 0800 og kl. 1300.

John Sørensen har lovet at åbne og lukke for motionsrummet. Vi instruktører synes, at I alle skal have mulighed for at motionere lidt af ”julesulet” væk.

Husk at melde jer som brugere af massagestolene og motionsrummet for 2017 i Informationen.

Fra mandag den 9. januar 2017 og frem til den 24. februar 2017 vil der blive fremlagt statistiklister, som I alle bedes skrive jer på ved fremmøde i motionsafdelingen. Statistikken bruges ved ansøgninger til fonde og lignende. Det er derfor af stor betydning, at I alle husker at skrive jer på listerne. Holdene kan skrive det samlede antal fremmødte på en linie.

”Aktivitetshusets Venner” har i det forløbne år doneret penge til indkøb af et løbebånd, og ved tildeling af fondsmidler er der indkøbt yderligere et løbebånd, så vi nu råder over 5 løbebånd. Senest har Hanne fundet midler til indkøb af en ny cykel, der bliver leveret inden nytår.

Alt i alt har vi nu en fremragende motionsafdeling til stor glæde for alle de mange af Dragørs ældre borgere, der ønsker at dyrke motion.

”Vennerne” har også givet penge til ny DVD til brug for pilatesholdet.

Rengøring af maskinerne. For at vi ikke skal gro efter i ”skidt” på maskinerne, har vi et rengøringshold på 4 personer, men vi kunne gået bruge 2 mere (helst mænd). Det drejer sig om en indsats på ca. 1-2 timer 3 gange om året, hvis der er 3 hold. Kom nu ud af ”busken” og hjælp de 4 andre! I den forbindelse vil vi takke Annette Elmstrøm og Evy Glæsner, der er stoppet, for deres store indsats gennem flere år med at rengøre motionsmaskinerne.

De kærligste jule- og nytårshilsner fra alle instruktørerne.

På deres vegne

Evald Andersen

 

 

 

 

STATISTIK 2016

Uge   nr./Dato mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Gennemsnit/dag
2   / 11.1-16 131   (116) 96   (84) 94   (99) 68   (66) 112   (99) 100   (93)
3   / 18.1-16 141 (123) 86 (83)     97 (124) 73 (67) 105 (116)          100 (103)
4   / 25.1-16 157 (146)     85 (83)           96 (124) 79 (70) 113 (70) 106 (99)
5   / 1.2-16 154 (144) 98 (90) 103 (117) 80 (90) 120 (118) 111 (111)
6   / 08.2-16 109 (130) 86 (95) 110 (126) 77 (85) 101 (126) 97 (112)  
7   / 15.2-16 (128)vindu (70)----- (102)----- 62 (67) 94 (116)         Vinduer (97)
8   / 22.2-16 123 (101) 74 (93) 114 (110) (73)vind. (98)vind. Vind.(95)
             

Tallene i () er fra 2015.

I uge 7 og uge 8 har motionsrummet været lukket nogle dage, og derfor mangler vi reelle opgørelser.

Tak for hjælpen med at skrive Jer på, når I har været til motion.

Statistikken giver et godt billede af, hvornår der er flest maskiner ledige. Alle torsdage er der mindst fremmøde.


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517