Følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2020 til 30. juni  2021).
  4. Kontingentfastsættelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Else Fadum, Hanne Vestmar og Erna CVarlsen, der alle er villige til genvalg. Dog ønsker Else Fadum at stoppe som kasserer, men Erna Carlsen har indvilliget i at overtage dette job. Suppleant Henning B. Christensen, er villig til genvalg. Erna Carlsen indtrådte i bestyrelsen efter afdøde Jacob Løve, hvorfor der skal vælges en ny suppleant.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Poul Rasmussen, revisor og Hans Christensen, revisorsuppleant, der begge er villige til genvalg
  8. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

DET SKER

BESØGSTÆLLER