DRAGØRS AKTIVITETSHUS - WIEDERGÅRDEN

....for din sundhed

Som bekendt er der fra en række faglige organisationer varslet strejke på udvalgte offentlige arbejdspladser efter påske.

Efterfølgende har KL varslet, at de som arbejdsgiverorganisation vil foretage lockout for en stor del af kommunens områder. Undtaget er en række sårbare borgere. Der er dog fortsat mange muligheder i forligsinstitution m.v., som kan afværge en konflikt. 

Caféen og Aktivitetshuset vil rammes delvis af en evt. lockout, man kan derfor ikke forvente det samme høje serviceniveau som til daglig.

Omfanget er fortsat uvist.

 

Med venlig hilsen

Hanne Berthelsen

DET SKER

LOG-IN FOR AKTIVITETSLEDERE OG ADMINISTRATORER.

BESØGSTÆLLER


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291