DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGÅRDEN...

...for din sundhed!

 

Vær med til at udvikle og sætte dit præg på Aktivitetshuset

gør en indsats – gør huset endnu bedre

- meld dig som kandidat til Brugerrådet

- kom til årsmøde d. 10.4.2019 kl. 13

Er du aktiv i Aktivitetshuset og fyldt 63 år eller førtidspensionist, og bor du i Dragør

Har du også lyst til:

 • Varetage og formidle brugernes ønsker.
 • Medvirke til et venligt og engageret miljø med mulighed for kreativ og aktiv udfoldelse.
 • Deltage i planlægningen og den praktiske udførelse af Aktivitetshusets drift og virksomhed, indenfor kommunens budget.
 • Inddrage flest mulige af husets målgruppe.
 • Tage ethvert emne op til debat, som har betydning for brugernes daglige færden i Aktivitetshuset.
 • Sikre den nødvendige information om Aktivitetshusets virke.
 • Være med til at udvikle og tilpasse Aktivitetshuset i forhold til tidens trends og krav  

Så stil op som kandidat til Brugerrådet.

Der skal i år vælges 2 medlemmer for en 2 årig periode og 2 suppleanter for en 1 årig periode.

Brugerrådet mødes efter behov ca. en gang om måneden.

Har du lyst til at høre nærmere om Brugerrådsarbejdet så er du velkommen til at kontakte et af de nuværende medlemmer fra Brugerrådet.

Brugerrådsmedlem- hvad er det?

Arbejdsopgaver:
Mødeleder opgaven går efter tur, på Brugerrådsmøder, med alt hvad det indebærer, incl. artikel til Væveren.

Den måned man er mødeleder er man tillige tovholder på husets øvrige møder, årsmøde m.m.
Brugerrådsmedlemmerne er tillige tovholder på hver sit temamøde med aktivitetsledere og hver sit udvalg.
Deltager på inspirationsture med brugerrådet og Aktivitetsledere.

Suppleanter vælges for 1 år. De deltager fast på møderne og har samme arbejdsopgaver som medlemmerne, dog uden stemmeret.

Opstillingslisten hænger på tavlen i Aktivitetshuset fra den 20.3. – 7.4.2019.

Hvis du er aktiv i Aktivitetshuset så kom og vær med til at vælge, hvem der skal sidde i Brugerrådet.

Hvis der er forslag du ønsker til behandling på årsmødet, skal de fremsendes skriftligt. De skal være Aktivitetshuset i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Årsmødet finder sted d. 10.4.2019 kl. 13

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Gennemgang af regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Valg af 2 brugerrådsmedlemmer og 2 suppleanter.

På valg er:

Evald Andersen, genopstiller ikke

Dan Nedensgaard

Jeanet Barth, (suppleant)

1 ekstra (suppleant)

Mød op til Årsmødet den 10. april kl 13 og STEM

DET SKER

LOG-IN FOR AKTIVITETSLEDERE OG ADMINISTRATORER.

BESØGSTÆLLER


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291