DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGAÅRDEN...

...for din sundhed!

 

                                                                        

Nyt fra støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”.

Kære medlemmer.

Siden nytår har støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” støttet og betalt for følgende:

Bluser og flag til frivillig fredag sidste år. Regningen landede hos støtteforeningen, da ingen andre ville betale for det indkøbte. Frivillig fredag var en rigtig god dag med PR for Aktivitetshuset, og derfor besluttede bestyrelsen at betale beløbet.

Strikkeriet har fået betalt transport til Oslobåden, hvor de afleverede strikvarer til Grønlandske børn.

Ovn til glasværkstedet betalt med kr. 40.000,00. Det var et beløb, som støtteforeningen forinden indretningen gik i gang, havde bevilliget.

Stensliberne bevilliget penge til slibebånd og bor.

På nuværende er der ansøgning om spillekort til whist – og bridgeholdene.

Motionsrummet har ansøgt om penge til nyt løbebånd.

De sidste ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 14. marts 2018. Har I nogle ønsker til jeres aktiviteter, kan I nå at sende en ansøgning til støtteforeningen inden denne dag.

Jeg vedhæfter en fil vedrørende bankospil. Støtteforeningen håber, at I vil støtte op om dette arrangement, så vi sammen kan få et par hyggelige timer.

Alle er velkomne, så inviter venner og naboer med til Aktivitetshuset.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

 

 

BANKOSPIL

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder bankospil

søndag d. 18. marts kl. 13

i Aktivitetshusets festsal, Wiedergaarden 2, Dragør.

Billet, inkl. 2 plader koster 50 kr. og købes i informationen (begrænset deltagerantal)

Præmier: Støtteforeningen indkøber gevinster, og der bliver gevinst ved:

1 række, 2 rækker på samme plade og til sidst gevinst på en fuld plade. Er der flere med banko samtidigt, bliver der trukket lod mellem vinderne.

Der bliver ikke samlet gevinster ind hos de handlende i byen, men udelukkende indkøbt gevinster i form af kaffe, vin, chokolade og gavekort.

Ideen med bankospil en søndag er, at vi gerne vil lave lidt underholdning for pensionisterne i Dragør. Alle er dog velkomne, så inviter venner og pårørende med.

Der bliver mulighed for at købe vand og øl til cafeens priser, idet denne omsætning går til cafeen.

Vi glæder os til at se rigtig mange til dette arrangement, og bliver det en succes, vil det blive gentaget senere.

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Evald Andersen, formand

 

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 27. september 2017 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Formandens beretning.

 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017).

 4. Kontingentfastsættelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Paul-Erik Gjerka, der ikke ønsker genvalg, Else Fadum og Jacob Løve, der begge er villige til genvalg. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Der begge genopstiller, idet Hanne Vestmar opstiller til bestyrelsen.)  

  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

  8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer er særdeles velkomne til generalforsamlingen. Der vil blive serveret kaffe og kage, og ønsker man at deltage i dette, er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig, for at der er nok til alle. Tilmelding i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. -   Tlf. 3294 4252

”Aktivitetshusets venner”.

Kære medlemmer af støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner”.

På bestyrelsesmøde den 17. marts 2017 blev der behandlet en del ansøgninger om indkøb af materiel og ansøgninger om tilskud til ture mv.

Stensliberne fik bevilliget kr. 1.894,50 til renovering af deres maskiner.

Knogletræning fik bevilliget kr. 417,00 til bolde.

Speakers Corner fik kr. 720,00 til indkøb af vingaver til foredragholdere, der kommer udefra.

3-D-kort gruppen fik bevilliget kr. 2.110,00 til indkøb af ny maskine til udstansning af kort.

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” har tidligere haft den indstilling, at vi kun støttede aktiviteter, der foregår i Aktivitetshuset og indkøb af effekter, der forbliver her. På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at vi forsøgsvis for resten af regnskabsåret 2016/17 afsatte kr. 5.000,00 til aktiviteter/ture ud af huset.

Havegruppen fik derfor af dette beløb bevilliget kr. 1.000,00 til deres tur til ”CPH Garden”.

Bordtennis afd. fik bevilliget kr. 1.500,00 som tilskud til leje af bus i forbindelse med, at 20 spillere skal til Odense og spille bordtennis.

Der er således lidt tilbage af de afsatte penge, hvis andre har planer om ture ud af huset.

Hanne Berthelsen oplyste på mødet, at der arbejdes på etablering af et glasværksted i kælderen. Omkostningerne hertil søges hos Velux-fonden, men skulle dette glippe, anmodede Hanne om, at støtteforeningen på forhånd ville give tilsagn om støtte til dette projekt. Bestyrelsen besluttede, at de i den situation ville yde støtte, hvis alt andet glippede.

Hanne oplyste også, at der flere gange havde været problemer med teknikken i Den lille gymnastiksal, og at hun ville kontakte forhandleren, der havde leveret udstyret og bede ham sætte et andet anlæg op, der var mere brugervenligt. Støtteforeningen lovede, at de ville støtte et evt. nyt indkøb af DVD-afspiller.

Dette til jeres orientering om bestyrelsens seneste arbejde.

----------------------------------------------

Tidligere i regnskabsåret har bestyrelsen betalt for ny kørestol til besøgsvennerne, 4 nye bademåtter til motionsafdelingen, nye spillekort til whistholdet, bridgeholdet og L’hombre-holdet, katalog til frimærkeholdet, lim til decoupageholdet og DVD til pilatesholdet.

På bestyrelsens vegne.

Med venlig hilsen                        

Evald Andersen, formand

 

 

Kære medlemmer!

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Tak for jeres støtte og medlemskab i året 2016/17. Det er en glæde for bestyrelsen, at I alle har vist os jeres støtte ved at melde jer ind i foreningen.

Ved generalforsamlingen den 28. september 2016 blev det besluttet, at kontingentet for 2016/17 (regnskabsåret går fra 1/7-30/6) fortsat er kr. 150,00.

Bestyrelsen vil også takke alle jer, der er kommet med rigtig mange gode effekter til vort lille loppemarked, der med en stor arbejdsindsats fra personalet i Informationens side har været en rigtig god forretning for støtteforeningen og dermed for brugerne af Aktivitetshuset.

Strikkeholdet har også været flittige og doneret rigtig mange effekter, der blev solgt i løbet af ingen tid.

Træværkstedet har sat en stor produktion af fuglekasser i gang, og disse bliver solgt af Informationen, og en del af salgsprisen går til støtteforeningen.

Da der har været flere donationer bl.a. fra ÆldreSagen i Dragør og den nedlagte Kabel- og Antenneforening, har støtteforeningen fået rigtig mange penge, som vi vil bruge til støtte for alle de gode initiativer, der er i Aktivitetshuset.

Siden den 1/7-2016 har støtteforeningen ydet penge til følgende:

Reparation af klaver, vægtskiver til body-pump gruppen, nyt løbebånd, nye instruktørbluser, katalog til frimærkeholdet, DVD til pilatesholdet, materiel til decoupageholdet og en kørestol til besøgsvennerne.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen

 

 

Formandens beretning 2015.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Rigtig mange har meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 188 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2015/16. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni.

Jeg skriver ud til alle, der indbetaler penge til støtteforeningen og takker for støtten. På den måde kan I følge lidt med i, om pengene er nået frem eller ej. Når sommeren er forbi, er det tid til at forny jeres medlemskab af foreningen. Det er en god rettesnor, hvis I kan huske den.

I år har vi fremrykket generalforsamling, så kommer vi tættere på begyndelsen af aktiviteterne i huset.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Jeg fortsatte som formand, Poul Erik Gjerka, som næstformand, Else Fadum, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem. Suppleanterne Børge Jensen og Hanne Vestmar deltager i alle bestyrelsesmøderne

I det forløbne regnskabsår 2015/16 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger med hele det ansøgte beløb.

Hvad har vi så støttet?

Indkøb af 2 skæremaskiner til henholdsvis fletterigruppen ved Elsemarie Poulsen og 3D kort ved Brita Baumann. Skæremaskinerne bruges til at skære papir til deres aktiviteter. Whistholdet, ved Kirsten Borg, fik nye spillekort. Tilskud til indkøb af nyt udstyr i Metalværkstedet ved Bjarne K. Poulsen. Maling og tegningsholdet ved Jytte Petersen har fået penge til indkøb af bøger. Body fit/step/zumba har fået penge til indkøb af DvD m.v. Bogbinderholdet ved Vera Clausen har fået penge til lim. Sy holdet ved Annette Elmstrøm er blevet bevilliget penge til en ny symaskine yderligere. Vi har tidligere betalt for en symaskine. Videoholdets maskine gik pludselig i stykker, så de fik bevilliget penge til nyt udstyr.

Vi har også ydet tilskud til inspirationsturen for aktivitetslederne. Rummet ved massagestolene er blevet shinet op med billeder på dørene og en ”himmel”. Rummet var et tidligere skyllerum og trængte virkelig til en forandring.

Når vi kommer til regnskabet, kan I se, at forbrug og indkomne penge næsten passer sammen.

Af note 3 til regnskabet kan I se beløbsstørrelserne, der er ydet.

Mange har været rigtig flinke til at støtte op om foreningen, og det er bl.a. gjort ved aflevering af effekter til loppemarkedet. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for. Ole Olsen stillede også op med eget bord, og alle indkomne penge gik ubeskåret til foreningen. Der blev bl.a. solgt nogle flotte fuglekasser.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra udstillings montrene i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne betaler 25% af salget til støtteforeningen.

Alt i alt – har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. – Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

I det kommende regnskabsår ser det også rigtig godt ud. Strikkepigerne har været særdeles flittige, idet de besluttede i foråret, at de ville strikke ting til loppemarkedet, men desværre blev loppemarkedet aflyst. Hvad gjorde de flinke piger så – De lavede deres egen bod over for Informationen og solgte løs af strikvarerne. Et fantastisk initiativ og det har indbragt et betydeligt beløb. Informationen har taget initiativ til et mini loppemarked med de effekter, der ikke blev solgt sidst, og det har også givet et rigtig fint beløb til foreningen.

Rigtig mange har også indbetalt kontingent for året 2016/17, så alt i alt tyder det på, at vi også i det kommende år kan yde tilskud til rigtig mange ting. I skal alle have tak for jeres støtte.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, personalet i Informationen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand

 

 

”Aktivitetshusets Venner”

Generalforsamling onsdag den 28.september 2016, kl. 14.00, i Aktivitetshusets festsal.

Referat:

Formanden Evald Andersen bød velkommen til de 54 fremmødte og startede herefter med dagsordenen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent:

Benny Bøgvald Pedersen blev valgt som dirigent og Jacob Løve som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved

annoncering i ”Væveren” samt ved opslag i Aktivitetshuset, på husets hjemmeside og på mail til de medlemmer, som havde opgivet mailadresse.

 1. Formandens beretning:

Formanden oplæste sin skrevne beretning, som er vedlagt referatet.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer og spørgsmål.

 1. Revideret regnskab blev fremlagt til godkendelse:

Kassereren Else Fadum fremviste regnskabet på storskærm og gennemgik tallene punkt for punkt. Få kommentarer, som blev besvaret af kassereren og formanden, hvorefter regnskabet blev godkendt.

 1. Kontingentfastsættelse:

Formanden foreslog uændret kontingent på kr. 150,00. Godkendt.

 1. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Herefter fremførte formanden udvalgte børneudsagn om deres forældre og bedsteforældre.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg var Evald Andersen og Brita Baumann samt som suppleanter Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle var villige til genvalg og blev valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

På valg var Dan Nedensgaard, der var villig til genvalg og blev valgt.

Peder Roikjer var revisorsuppleant, men ønskede ikke genvalg. Som ny revisorsuppleant blev Ib Hartvig Petersen valgt.

 1. Eventuelt:

Claus Ehlers tilbød foreningen et antal eksemplarer af sin nyudkomne bog om lodsen Hans Bach Jeppesen, med henblik på videresalg til medlemmerne. Bogen koster kr. 150,00, og heraf går kr. 50,00 til foreningen. Bogen kan bestilles ved henvendelse til formanden Evald Andersen eller kassereren Else Fadum. Desuden tilbød Claus Ehlers også at holde et foredrag om selvsamme lods.

Formanden tilbød billetter til Folketeatrets forestilling ”Frk. Nitouche” i Grøndalscentret.

Hanne Berthelsen sagde 1000 tak til bestyrelsen og medlemmerne for deres opbakning til huset.

Formanden sluttede af med at sige tak til Claus Ehlers og de fremmødte samt til dirigenten, som fik en flydende erkendtlighed.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.45.

p.f.v.                                                                                         Dirigent

Jacob Løve, sekretær.                                                             

                                                                                                 Benny Bøgvald Pedersen

 

 

Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 28. september 2016 kl. 1400 i

Wiedergårdens festsal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. (Regnskabsåret går fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016).
 4. Kontingentfastsættelse.

5.   Indkomne forslag.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. (På valg er Evald Andersen og Brita

     Baumann. Suppleanter er Børge Jensen og Hanne Vestmar. Alle er villige til genvalg.)  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.        

8.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, hvorfor tilmelding er ønskelig. Tilmeldingsliste ligger i Informationen.

Indmeldelse i ”Aktivitetshusets Venner” kan ske ved at indbetale kontingent kr. 150,00 til BankNordik, Dragørhjørnet, konto nr. 6508 3053036022. Husk at påføre navn.

Folder med indmeldelsesblanket findes i Infostativ og kan i udfyldt stand afleveres i Informationen på Wiedergården. Informationen modtager også gerne indmeldelsesbeløbet.

På bestyrelsens vegne

Evald Andersen, formand

E-mailadr.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Tlf. 32944252

 

Formandens beretning 2015.

Kære Alle. Jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Støtteforeningens ordinære generalforsamling.

Efter at brugerbetalingen er bortfaldet har rigtig mange af jer meldt sig ind i støtteforeningen, og det er vi i bestyrelsen rigtig glade og taknemlige for. Uden jeres støtte var der ikke nogen forening.

Vort slogan er blevet: ”En støtte til os – er en støtte til jer”.

Der er 135 medlemmer, der har betalt kontingent i regnskabsåret 2014/15. Det er lidt uoverskueligt for medlemmerne, om de har betalt kontingent eller ej, da vi kører med skævt regnskabsår. Regnskabsåret begynder den 1. juli og slutter den 30.juni. Næste år vil vi prøve at holde generalforsamling i 3. kvartal i stedet for 4. kvartal. Så kommer vi lidt tættere på års afslutningen, og på begyndelsen af aktiviteterne i huset.

I årets løb har vi holdt 4 bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamling konstituerede vi os på følgende måde: Poul Erik Gjerka, næstformand, Børge Jensen, som kasserer, Jacob Løve, som sekretær og Brita Baumann som bestyrelsesmedlem.

I det forløbne regnskabsår 2014/15 har vi haft den glæde, at vi næsten har kunnet støtte alle ansøgninger med hele det ansøgte beløb.

Vi måtte give afslag på Jacobs ansøgning om portotilskud til Diabetesforeningens lokalforening. Vi fandt, at det var uden for vores målområde, selvom det var til et godt formål.

Hvad har vi så støttet?

Indkøb af digitalkamera til fotogruppen, tilskud til ny dug på billardbordene, støtte til indkøb af nyt løbebånd, indkøb af slibebånd og savklinge til stensliberholdet, video-gruppen har fået udstyr, les lanciers har fået tørklæder, Ipad-holdet har fået en ny ipad til undervisningsbrug, der er givet tilskud til aktivitetsledernes inspirationstur. Der er givet tilsagn om støtte for forskønnelse i rummet med massagestolene. Hanne Berthelsen har fået udarbejdet forslag, men der er som bekendt ikke sket noget endnu.

Af note 3 til regnskabet kan I se beløbsstørrelserne, der er ydet.

Mange har været rigtig flinke til at støtte op om foreningen, og det er bl.a. gjort ved aflevering af effekter til loppemarkedet. Salget af disse effekter gik strygende – ikke mindst på grund af de særdeles søde damer, der stod for hele arrangementet. Det skal I alle have rigtig mange tak for.

Nogle har også givet mere i kontingent end de kr. 150,00, der er minimumsbeløb. Det vil jeg også takke jer for.

Salg af effekter fra  udstillings montrerne i forhallen har også givet et fint tilskud til foreningen. Det er således, at sælgerne betaler 25% af salget til støtteforeningen

Alt i alt – har rigtig mange vist os støtte i det forløbne år. – Vi håber naturligvis, at også mange i det kommende år vil melde sig ind i foreningen, og at alle nuværende medlemmer vil forny deres medlemskab.

Til sidst vil jeg takke Hanne Berthelsen, bestyrelsen og suppleanter for et godt og konstruktiv samarbejde i det forløbne år.

Evald Andersen

formand


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291