DRAGØRS AKTIVITETSHUS

....for din sundhed

SKRIVEGRUPPE EV
(hvor EV står for ”Erindringsværkstedet”)


 

Om skrivegruppen:

Aktiviteten blev startet i januar 2010 og har siden udviklet sig i bredden af emnevalg og i dybden i samarbejdsformen. Vi deltager hver især, fordi vi har en iboende lyst til at skrive om noget, der ligger os på hjerte. – Der er reelt tale om en studiekredslignende aktivitet.

 

Hvad skriver vi om?

Vi skriver om det, som vi har oplevet personligt og om emner, som vi har et personligt forhold til. Eksempelvis: ”Mit forhold til Dragør,” ”Oplevelser fra eget arbejdsliv,” ”Rejser” og egen biografi – en samlet livshistorie eller brudstykker heraf.

Nogle gange vælger vi et fælles tema som eksempelvis ”Min skoletid.”

 

Hvordan arbejder vi?

Vi skriver, når vi har tid, lyst og lejlighed og har noget på hjerte. – Fra møde til møde aftaler vi, hvilke bidrag vi vil behandle næste gang. På møderne foretager vi en anmeldelse af bidraget og får derved en tilbagemelding på vor ”skrivekunst.”.” – Der stilles spørgsmål og diskuteres ud fra det skrevne.

Siden efteråret 2017 har vi ændret vore møder således, at vi er gået fra 2 til 1 skriftligt bidrag og erstattet dette med 3 eller flere aktuelle diskussionsemner.

Ud over at vi har det særdeles hyggeligt sammen, så har vi også stort udbytte af at læse og diskutere bidragene, der giver os en dybere indsigt i vor samtid og i de øvrige deltageres holdninger og levevis over tid.

                                                               

Møde hver 3. onsdag fra kl. 10 til kl.12.

Aktuel deltagerkreds:

Aase Jensen, Anni Kjærsvold, Nadia Langhoff, Jørgen Madsen, Flemming Rigét (aktivitetsleder) og Hanne Witschas.

                                                                

 

DET SKER

BESØGSTÆLLER