DRAGØRS AKTIVITETSHUS, WIEDERGÅRDEN...

...for din sundhed!

Set og sket logo     

i Dragørs Aktivitetshus

Begivenheder i tekst og billeder:


 2014


 

Så er det JUL igen! - 3. december 

 Over 20 fingernemme og kreative damer mødte frem onsdag den 3. dec. for gøre julen hyggelig i AKTIVITETSHUSET i den sidste måned af året. De mange flotte dekorationer vil her i december måned skabe julehygge rundt om i huset. (EG)

---------o0o---------

 

Fem-og-tyve-år !!!  14. november

Fredag den 14. november blev Aktivitetshusets beståen fejret på behørig vis. Huset daglige leder Hanne bød velkommen til huset for de mange indbudte – det var alle Dragørs ældre borgere samt nogle med særlig tilknytning til huset.

I dagens anledning var der pyntet op med blomster og til alle fremmødte et glas Champagne i forhallen. I festsalen gav Hanne en kort oversigt over de 25 års forløb. Dragørs borgmester Eik Dahl Bistrup havde en lille gave med til huset. Bente Thers havde gjort en (meget) lang vise om alle de små og store problemer, som huset har oplevet i løbet af de 25 år.

Blandt de fremmødte var der også flere som ”havde været med hele vejen” bl.a. Peter Winding, initiativtageren til et af husets helt store aktiver, Motionsrummet. I en del år var han også redaktør for bladet VÆVEREN. (EG)

---------o0o---------

 

25 års Jubilæums fest i Aktivitetshuset
1. november 2014

 Indgangen til huset var i dagens anledning pyntet flot!!  (-vist ikke set før?)

Alt var udsolgt til den store fest

En ikke helt almindelig Sækkepibespiller gav et muntert indslag i festen

Den helt vidunderlige festmad blev senere "brændt af" på dansegulvet

I anledning af anden "begivenhed" var der pyntet med oplyste græskar ved indgangen.

---------o0o---------

 

20 årsjubilæum i Aktivitetshuset - 13. oktober

 

Torsdag den 13 oktober 1994 startede jeg en kreds, som jeg kaldte ”VI og Samfundet” en studiekreds hvor vi debatterer aktuelle emner. På skift tager to fra gruppen et emne med, som vi så diskuterer.

Vi er ca. 15 deltagere tilstede næsten hver gang.

Den 23/10-2014 fejrede vi vores 20års dag på Wiedergården, hvor alle deltog, det blev en dejlig dag, som vil blive husket længe.

Deltagerne på billedet ved bordet er: Gurli - Kurt C. – Hanne – Kirsten – Ritten – Dorte – Peder – Nadia – Merete – Flemming – Birgit – Knud – Tove – Karen  -  Kurt J.

Nadia Langhoff

---------o0o---------

 

"Fjollerier" i Bordtennis 

 

Bordtennis har afholdt deres ”Fjolleturnering” – en turnering som spilles med lidt udsædvanlige former for bats, som gør spillet lidt forudsigeligt – men meget sjovere. Der blev spillet på de sædvanlige borde, men også en kamp på et minibord skulle klares – måske den sværeste! "Redskaberne" var der også ændret lidt på!  (EG)

Bente (leder) havde samlet en flot gevinstsamling gennem donation m.m. Her var der frit valg for vinderne Max og Hans, som i finalen vandt over Bent og Chu. Vinderne valgte hver et godt og nyttigt stykke værktøj af en særlig udformning. (EG)

---------o0o---------

 

Store flyttedag!

I uge 37 skete der den helt store rokade i huset, Sundhedsafdelingen blev samlet på 1.sal og Aktivitetshuset tog hele stueetagen i besiddelse. En plan var udarbejdet for slagets gang og den holdt for det meste. Et af de større problemer var de tunge billardborde, der skulle fra 1.sal til kælderen. Men også dette lykkedes – Bjarne ser godt nok lidt bekymret ud, da skiferpladerne skulle over på en ”hund” (den lille vogn). Til højre diskuterer Hanne og Bjarne opsætningen i det nye rum i kælderen. (EG)

---------o0o---------

Knus og kram til Jytte! (28.09.14)

I 25 år har Jytte stået for Caféens drift, men nu mente hun, det var nok og ved en lille sammenkomst i Cafe’en mødte såvel Brugerrådet som mange af caféen's gode ”kunder” op for at sige hende tak for mad!

Udover blomster og gaver overrakte Husets leder Hanne Berthelsen den ansøgning til Jytte, som Jytte selv håndskrevet havde indgivet 25. august 1989, som en lille souvenir.

Tak for mad, Jytte og god vind fremover!! (EG)

 Grill-fest (29.08.14)

Aktivitetshuset har modtaget en flot gave – en stor flot gasgrill, doneret af Lions Dragør. Den blev indviet lørdag den 29. august og på billedet ses repræsentanter fra Lions, Clubpræsident Ingrid Bacher Hjorth, Niels Ole Hansen, Niels Hjorth samt huset leder Hanne og grillmester Dan klar til at dreje på de mange knapper, så der kom varme på.

Forinden havde Ingrid Bacher Hjorth kort fortalt om Lions virke i Dragør og ønsket Aktivitetshuset held og lykke med den nye flotte grill.

Der gik ikke mange minutter inden der var der fuld varme under bøffer, pølser og kotteletter.

Husets køkken havde sørget for dejligt tilbehør til maden. (EG)

 
En tur tilbage i tiden … 25.06.14
 

Den sidste kommunale bustur gik til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Der var fuldt hus i den store dobbeltdækkerbus ved afgangen fra Wiedergården og med det gode vejr fik alle en dejlig tur - en rejse tilbage til barndomstiden.

I Kirken fortalte omviseren Erik om kirkens oprindelse og de mange historiske ting, som var i kirken. Brugsforeningen havde åbent og tilbød nogle af de dejlige ting, som de fleste huskede dem fra deres barndom. Ikke mindst et gammelt komfur fik mange minder frem hos de fleste. 
Hos husmanden bød husmoderen på dejlig kaffe med Richs og nederst tv. kunne man i Konditoriet købe kaffe og få serveret mange af de gamle kendte kagetyper. Helge fik sig en hyggelig snak om gamle dage med syersken. Det er helt utroligt så mange ting det er lykkedes at samle fra en svunden tid. Som eks. gamle telefoner, og ting fra postvæsen og politi mm. (EG)

 
Flittige hænder ...    14.06.14
 

Mange flittige hænder i Dragør har i lang tid været i gang med at fremstille et større broderikunstværk på en længde af ca. 25 meter og 1,30 meter i højden i forbindelse med jubilæet for kommunesammenlægningen. Værket skal placeres i en af kanonstillingerne på Fortet som en del af REFLEX udstillingen.

Øverst til højre er man i gang med udmåling af stofunderlaget, og tv. er dette placeret på et gulvareal i en af Aktivitetshusets kældergange, hvor der laves et lay-out for de mange forskellige broderier, som derefter syes fast på stoffet. Det bliver spændende at se det ophængt i et af kanonhullerne på Fortet. (EG)

 
 
 
 
Oplevelsestur til Fyn   07.05.14
 
 

Onsdag den 7. maj var der oplevelsestur for husets aktivitetsledere m.fl. til Odense Seniorhus. Der var afgang tidlig morgen i silende regn fra Wiedergården og det meste af vejen til Odense, men ved ankomst midt på formiddagen havde man der sørget for solskin og vi blev budt velkommen med en dejlig kop kaffe og derefter en veltilrettelagt rundvisning i det store hus, som rummer op mod en snes forskellige seniorforeninger, der lejer sig ind i kommunens hus.

Mere kan læses på www.seniorhusodense.dk.

Billederne viser vejret ved afgang fra Dragør og senere på dagen på Fyn (Brahe Trolleborg).

Næste billede viser Seniorhusets nye store festsal netop indviet i år. Her var der dækket et stort Kaffebord til os. Derefter et billede fra 1.salen med forskellige aktivitetsrum tv. og en udsigt over ankomsthallen med reception nederst th. her stod et billardbord, som ses herunder tv. og bagved   skimtes en dejlig stor cafe med kaffe, drikkevarer og smørrebrød mm. – den ses th.

Derunder tv. ses et stort arbejdsrum med forskellige aktiviteter og th. er Dan i det gavmilde hjørne med en lille gave til formanden Christine Greisen.

Efter besøget i Seniorhuset gik turen til Chokoladefabrikken Konnerup i Vester Aaby og til Gundestrup Bryggeri og Mejeri. Begge steder var der dejlige smagprøver og lejlighed til at købe noget med hjem.

Turen slutte med Biksemad på Brobyværk Kro. (EG)

Årsmødet 2014  02.04.14

Hanne bød velkommen og fremlagde en fyldig beretning om de mange ting, der efterhånden finder sted i huset. Det koster så Hanne fremlagde også regnskabet, der var i fin balance (næsten).

To medlemmer måtte forlade Brugerrådet, Nadia Langhoff og Poul Erik Gjerka, resten var genvalg.     Nyvalgt blev Poul H. Rasmusen. Øverst aflægger Hanne beretning. Mødet var godt besøgt, som det ses th. og nederst tv. det nyvalgte medlem Poul og i midten stemmetællerne Evald Andersen og Knud Abildgren.

Th. det nye Brugerråd (minus Ole Larsen,bortrejst), som nu ”spiller” videre og forsøger at ”score” så mange point som muligt til gavn for huset. (EG)

Det nye klaver indviet på smukkeste vis!

Her er Hanne,s lille tale ved indvielsen:

Historien om husets klaver illustrerer smukt, hvordan ting kan udvikle sig i Aktivitetshuset, når mange byder ind med noget.

Husets gamle klaver var blevet en udfordring at stemme. Derfor søgte fundraisor Egon Jørgensen, Haastrup Vigs fond med held. Fonden doserede penge til et nyt digitalt klaver, - Tusind tak for det. Peder Roikjær tog på research, fik Ole Larsen med på banen og fandt et super klaver, der matchede prisen. Jon Harrild drog til byen og testede at klaveret kunne spille. De tre herrer kom tilbage til Aktivitetshuset kl. 12 - vi bestilte klaveret og klokken 13 blev det leveret i Aktivitetshuset.

Der var ikke hjul under klaveret, de fandtes ikke, så vi kunne købe dem. Bent Bülow fandt en superløsning, fik i samarbejde med smeden Bjarne Krath Poulsen designet hjul og de fungerer upåklageligt.

Men her slutter historien ikke - for Ole Larsen foreslår, at vi selvfølgelig skal holde indvielse af det nye klaver. Birgit Hinge træder til, hun har et barnebarn, der spiller violin i det kongelige kapel og vil godt spørge om han har lyst til at indvie det nye klaver. Det har han, og han kender en pianist, som han tager med.

Vi inviterer bredt og der kommer ca. 70 til en fantastisk klassisk matine med Aleksander Orth Kølbel på violin og Anders Magelund på det nye klaver. Der blev også serveret bobler og chokolade.

Men historien slutter ikke her, for overtrækket fra det gamle klaver passer ikke helt. Annette Elmstrøm træder til og syr overtrækket om, så det passer til det nye klaver.

Sådan kan mange små brikker blive til det smukkeste billede ved en fælles indsats.

 Fastelavn 2914 03.03.14

Aktivitetshuset fik traditionen tro igen her 2014 besøg af Fastelavnsrytterne. Et kort visit, men alligevel blev der tid til en hyldest, en sang og et glas punch. Det hele blev foreviget mens Kurt bød på punch’en - og så videre til næste …. (EG)

 
 Velbesøgt Bankospil 23.02.14

Hanne og Kurt styrede med alvorlige miner og sikker hånd, at alt forløb sikkert og planmæssigt og de mange flittige hænder havde travlt med at få brikkerne på de rigtige pladser. Det gav bonus for flotte gevinster i de 9 spil og ikke mindst til de omkringsiddende til en heldig vinder. Kate serverer en flot kurv Solvejg og Preben Pflug og Inger Møller Jensen ser også ud til at være glad for sin købmandskurv. (EG)


Slut for begivenhederne i 2014


 


Dragørs Aktivitetshus - Wiedergården 2, 2791 Dragør - CVR: 12881517  Tlf.: 3289 0291