DRAGØRS AKTIVITETSHUS

....for din sundhed

STRIKKERIET

 

Om os

Vi er nogle ældre piger, der hver onsdag (ikke om sommeren) sidder i Aktivitetshuset og  strikker og hækler huer, sokker, trøjer og små tæpper, til nødhjælp. Nogle kommer og får garn, som de så strikker derhjemme.

 

6 overraskende grunde til, at strikning og hækling er sundt

Tryk her for at læse mere:

 

 

Vi har altid fået meget  garn foræret og  det tager vi imod med glæde også optrævlet og små nøgler kan bruges. Garnet kan afleveres i Receptionen, eller om  Onsdagen hos strikkerne, meget gerne med mit navn på:

 

 Ellinor Walløe 2927 7980

 

Om Jonna Kildebogaard, som har aftaget 6 sække børnestrik og tæpper oktober 2014:

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med at hjælpe de fattigste i Uganda siden 2001, hvor jeg flyttede til Uganda sammen med min mand. Jeg fortsatte arbejdet, efter at vi flyttede tilbage til Danmark i 2007. Jeg rejser til Uganda 7-8 gange om året (for egen regning) for at betale skolepenge og følge op på aktiviteterne. Jeg udbetaler selv støtten og kan dermed sikre, at de indsamlede midler bliver brugt til det, de er tiltænkt. Der er ingen løn- og administrations-omkostninger eller andre udgifter forbundet med arbejdet, så alle bidrag går ubeskåret til at hjælpe.

Masomo

Mit arbejde er organiseret i Masomo - en frivilligt drevet organisation, der har status som et selvstændigt projekt i foreningen Børn i Afrika. Masomo betyder uddannelse på swahili, og støtte til skolegang og uddannelse er den væsentligste del af aktiviteterne. Masomo støtter i dag på flere områder:

1.     Børnehjemmet M-lisada for gadebørn, forældreløse og fattige børn i Kampala

2.     Handicappede og spedalske og deres børn i lokalsamfundet ”Little Denmark”

3.     Individuelle skolebørn og enkeltpersoner/familier, der har behov for støtte

4.     Fattige familier på øen Kalangala.

Støtten har primært form af betaling af skolepenge, husleje mm. Jeg betaler mad til 200 skolebørn og skolegang eller anden uddannelse til yderligere 200 børn og unge – heraf har de 75 faste sponsorer. Jeg har gennem tiden fået bidrag fra enkeltpersoner og organisationer, nogle med faste betalinger hver måned, andre med engangsbeløb. Ved hjælp af større donationer fra en forening og en fond, har det været muligt at etablere solcelleanlæg til belysning hos M-lisada og solcelledrevne brønde hos de svageste i det nordlige Uganda.

Børnehjemmet M-lisada

Børnehjemmet M-Lisada kæmper dagligt en kamp for at give de ca. 100 børn, der p.t. bor på børnehjemmet, et værdigt liv. Børnene, som er i alderen fra 3 år til 20 år, er enten forældreløse (mange forældre dør af AIDS) eller løbet hjemmefra og har boet på gaden, fordi de er blevet mishandlet eller vanrøgtet i hjemmet. En anden gruppe af børn er afleveret af yderst fattige forældre, som ikke magter at tage sig af barnet.

M-lisada drives af tidligere gadebørn, som forsøger at hjælpe andre gadebørn til at få et værdigt liv. Børnehjemmet er fattigt og mangler ofte penge til mad og til at betale de løbende udgifter som fx vandregningen. Alligevel forsøger de at få børnene væk fra gaden og det usle liv, som det medfører. Børnene får skoleundervisning, lærer at spille på musikinstrumenter, så de kan indgå i fx et Brass Band, lærer at danse og lave akrobatik for på den måde at tjene til livets ophold. M-lisada har en beskeden - og usikker – indtægt ved at spille og optræde ved forskellige lejligheder. 

M-lisadas mission er at reducere antallet af børn, der lever på gaden i Kampala og skabe muligheder for de allersvageste. Børnehjemmet forsøger at give børnene en tryg base, men også at forberede dem på deres fremtid ved hjælp af undervisning og rådgivning, bl.a. om rettigheder og ansvar. Der er på nuværende tidspunkt 4 voksne personer, som driver børnehjemmet, og de er alle ulønnede. De er selv tidligere gadebørn.

Mange børn i Kampala har ikke muligheden for at bo på et børnehjem og må i stedet tigge og sove på gaderne. Disse børn dækker deres mest basale behov for mad ved at spise af affaldet på de mange lossepladser. Det er derfor mit håb at få mulighed for også at etablere et Drop-in hus i forbindelse med M-lisada. Dette hus skal fungere som en slags herberg, hvor de gadebørn, der ikke er plads til på børnehjemmet, kan komme og få tøj, et måltid mad, bad osv. Mange af disse børn er så traumatiserede, at de ikke kan modtage nogen form for undervisning, men jeg håber på at kunne hjælpe dem ved at tilbyde dem disse basale fornødenheder.

Spedalske og handicappede

Masomo hjælper en gruppe spedalske og handicappede med skolepenge til deres børn samt medicin og forbindinger til behandling af deres sår. De handicappede tjener til livets ophold ved at tigge i Kampala. De bor sammen i slummen i meget spartansk indrettede værelser. Værelserne er tidligere blevet oversvømmet ved kraftige regnskyl, og de handicappede har derved fået de få ting, de ejer (madrasser og sengetøj), ødelagt. De mangler stålbokse til opbevaring af deres ejendele og mad, bl.a. til beskyttelse mod rotteangreb. Der er også behov for at få lagt linoleum på de hårde betongulve, så de handicappede smertefrit kan bevæge sig på gulvet (det foregår ofte på knæ og albuer).

Kalangala

Der er 84 beboede øer i Victoriasøen. Indbyggerne lever af fiskeri, ofte med ulovlige net (som er de eneste, de har råd til). Regeringen destruerer de ulovlige net, og i lange perioder har indbyggerne ingen indtægter. På den største af øerne, Kalangala, er HIV/AIDS-raten meget høj, og mange børn bliver forældreløse. Rigtig mange unge piger må forlade skolen på grund af graviditet. De børn, som møder i skolen, får ingen mad, fordi forældrene ikke har råd til at betale.

Der er hårdt brug for støtte til de fattigste familier, sådan at børnene kan få skolebøger, sko, skoleuniform og mad. Der er behov for lovlige fiskenet, så familierne kan opretholde deres indtjening. Endelig er der behov for symaskiner og værktøj, så de unge kan få en uddannelse og dermed en god fremtid.  

De sidste halvandet år har jeg modtaget hæklede/strikkede tæpper , bluser sokker, huer fra forskellige grupper af flittige damer.

Særlig tæpperne er kommet vidt omkring. De er sendt til Senegal, Kenya, Tanzania, Etiopien og Uganda.

Selv om de afrikanske lande er varmere end det nordiske himmelstrøg, er det koldt efter en regnbyge, og når temperaturen falder om natten. Ved bjergene synes vi andre også der er køligt.

En del af det flotte strik er kommet de indlagte underernærede børn til gode.

De er indlagt på Mulago hospitalet. Desværre dør 25 % af børnene.

SØG PÅ WIEDERGAARDEN.DK

DET SKER

BESØGSTÆLLER