Forside 4

 

Høringssvar vedr. budget 2024-2027

R18. Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården

fra Brugerrådet ved Dragør Aktivitetshus.

Brugerrådet mener generelt, at det er meget betænkeligt, hvis Dragør Kommune – til trods for et positivt råderum – vælger at beskære velfærdsydelserne på ældreområdet. Og vi tilslutter os derfor fuldt ud det høringssvar, som Ældrerådet aflægger i denne forbindelse.

Derudover sender vi hermed et specifikt høringssvar omkring overvejelserne om at indføre brugerbetaling på Aktivitetshuset, som beskrevet i R-skema nr. 18.

Som vi tidligere har beskrevet, er der en række udfordringer i forbindelse med administrationen af brugerbetalingen. Den konklusion er forvaltningen også selv kommet til, som det ses i R-skema nr. 18. Ud af den forventede indtægt på 450.000 kr. regner forvaltningen med, at der efter fradrag af løn til kommunalt ansatte og andre omkostninger vil være et årligt nettoprovenu på bare 83.522 kr.

Når der herfra yderligere fratrækkes de over 100 frivillige i Aktivitetshuset, som ikke skal betale for at yde frivilligt arbejde, vil provenuet være sølle 33.000 kr. Det virker derfor helt absurd at bruge så mange ressourcer og penge på et så beskedent tilskud til kommunens økonomi, der ovenikøbet forventes at skubbe 600 ældre borgere væk fra vigtig motion og social aktivitet.

Vi vil derudover minde vores politikere om den store værdi, som Dragør Aktivitetshus tilfører kommunen gennem frivilligt arbejde, og som er ikke bare det afgørende – men på mange områder det eneste – element, der opfylder kommunens mål om at tilbyde fysisk aktivitet og socialt netværk til sikring af ældres sundhed og livskvalitet.

 • Over 100 frivillige aktivitetsledere, arrangører, rengøringsteams m.m.
 • Fri styrketræning. Dvs. man skal ikke være tilmeldt hold, men kan komme, når det passer. Fra 1.8. er der også åbent om formiddagen alle lørdage og helligdage.
 • 40 forskellige motionshold. Flere med ventelister.
 • 52 hold med andre aktiviteter – kreative, madlavning, værksteder, dansk, sang, spil.
 • 24 foreninger og klubber låner/eller har faste lokaler til deres aktiviteter.
 • Ældresagen bruger lokaler til 10 faste hold.
 • Ældresagen har fast kontordrift 4 dage om ugen/250 timer om året i huset.
 • Kommunen visiterer en række borgere til at bruge husets faciliteter.
 • Kommunalt henviste borgere får fysioterapeutisk træning med husets faciliteter.
 • Der er et tæt samarbejde med sundhedsafdelingen i huset, og det udvikler sig.
 • Huset har eget bibliotek, der bruges flittigt.
 • Frivillige gør et stort arbejde med information via hjemmesider, infoskærme, m.m.
 • Caféen står hver dag for ca. 90 middagsmåltider udover smørrebrød, kaffe m.m.
 • 48 besøgsvenner er forankret i huset.
 • Dragør Lydavis – Indtaling af indholdet i Dragør Nyt sker i huset.
 • Væveren produceres i huset og uddeles af frivillige til alle over 63 år i kommunen.
 • Frivillige i huset arrangerer og gennemfører kommunens skovture for pensionister og diverse udstillinger af malerier fra Dragørs borgere.
 • Frivillige i informationen forvalter de lokaler, kommunen skal stille til rådighed.
 • Repair Cafe har lokaler i huset.

Med venlig hilsen

på vegne af Brugerrådet ved Dragør Aktivitetshus

Thomas Vibroe Wærling,
Hvidtjørnen 32, 2791 Dragør
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..